KPOP 推介: 親愛的生日快樂 겨울아이 (冬天的孩子)

0
1044
views

有看DREAM HIGH的朋友都必定有聽過聽一首冬天的孩子!

其實是一首老歌,不過經miss A 的Suzy唱完之後,好似又突然hit番,其實首歌入面用既韓文都好簡單~ 覺得好岩學緊韓文既人試下。

雖然套劇已經做完好耐,不過都好鐘意首歌,所以介紹一下比大家啦。

注:歌詞內經常出現的생일 축하합니다,意思就是”生日快樂”。是在別人生日時送上祝福的一首歌。

겨울아이 – suzy

겨울에 태어난 아름다운 당신은
눈 처럼 깨끗한 나만의 당신
겨울에 태어난 사랑스런 당신은
눈처럼 맑은 나만의 당신

하지만 봄 여름과 가을 겨울
언제나 맑고 깨끗해
겨울에 태어난 아름다운 당신은
눈처럼 깨끗한 나만의 당신

하지만 봄 여름과 가을 겨울
언제나 맑고 깨끗해
겨울에 태어난 아름다운 당신은
눈처럼 깨끗한 나만의 당신

생일 축하합니다 생일축하합니다
생일 축하합니다 당신의 생일을

Happy birthday to you. (Happy birthday to you.)
Happy birthday to you. (Happy birthday to you)
Happy birthday to you. (Happy birthday to you.)
Happy birthday to you. (Happy birthday to you. )

(Happy birthday to you) Happy birthday to you.
(Happy birthday to you) Happy birthday to you.
(Happy birthday to you) Happy birthday to you.
(Happy birthday to you)

Happy birthday to you.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

使用新浪微博登陆